Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Formulár odstúpenia a spôsob doručovania písovmnosti

Vzorový formulár odstúpenia

Vzorový formulár na odstúpenie od súhlasu so zaradením nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie:

Odosielateľ (identifikačné údaje Vlastníka)
Adresát (identifikačné údaje Sprostredkovateľa)
Vec: Odstúpenie od Dohody o sprostredkovaní predaja/prenájmu Nehnuteľnosti (identifikačné údaje Nehnuteľnosti)

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od Dohody o sprostredkovaní, ktorú som, ako Vlastník, s Vami uzatvoril dňa ________________ .


V________________, dňa ________________

___________________
Vlastník


Spôsoby doručovania písomnosti v listinnej alebo elektronickej forme

  1. Písomnosti v listinnej alebo elektronickej forme sa doručujú druhej Strane na adresu uvedenú v Dohode, prípadne na inú adresu, ktorú Strana výslovne uviedla ako doručovaciu adresu (napríklad tak, že z určitej e-mailovej adresy odoslala druhej strane e-mail).
  2. Písomnosti v listinnej forme sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou Stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia zásielky odosielateľovi z dôvodu neprevzatia príjemcom v stanovenej odbernej lehote. Správy doručované elektronickou poštou (e-mailom) sa považujú za doručené v deň nasledujúci po dni odoslania elektronickej správy, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.
  3. Komunikácia medzi Stranami prebieha prednostne e-mailom alebo telefonicky/sms správami.
  4. Strana, ktorá zmenila svoju adresu je povinná bez zby­točného odkladu o tejto skutočnosti informovať druhú zmluvnú Stranu.